Aviz PRAM

Noi norme tehnice PSI

Noi norme tehnice privind utilizarea şi verificarea stingătoarelor de incendiu

Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

Pe 29 octombrie au intrat în vigoare noile reglementări privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Ordinul nr. 138/2015 definește din nou tipul de stingătoare în funcție de agentul de stingere, pe bază de apă, incluzând spumele şi soluţia chimică apoasă, cu pulbere, cu dioxid de carbon, cu halon sau cu agent curat și în funcție de modul de realizare a presiunii interioare, presurizate permanent sau presurizate în momentul utilizării.

De asemenea, se atrage atenția asupra stingătoarelor de incendiu care sunt considerate depăşite şi a căror utilizare mai este permisă cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi.

Atenție! Stingătoarele de incendiu care ar trebui să fie înlocuite în următoarele 6 luni sunt:

 • de tip “soda acid”;
 • cu spumă chimică;
 • cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
 • de unică folosinţă mai vechi de 5 ani;
 • care funcţionează prin răsturnare;
 • cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
 • cu recipient din oţel îmbinate prin nituire;
 • pentru care nu se mai găsesc piese originale.

Deci verifică dacă echipamentul tău PSI este conform normelor în vigoare pentru a nu pune în pericol viața angajaților tăi.

Nu în ultimul rând, nu uita că verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condiţiile legii și că persoana responsabilă trebuie să le verifice la intervale de cel mult o lună.

Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

 • stingătorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de protecţie împotriva incendiilor;
 • stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;
 • accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
 • locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
 • presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
 • existenţa şi integritatea sigiliilor;
 • starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;
 • compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spaţiul protejat;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *